Σχέσεις

Ιστορίες Αγάπης ή Ιστορίες Εξάρτησης;
 
περισσότερα >>

Βιβλιοθήκη

του Ε. Σ. Γεωργακόπουλου

» Extracorporeal Shockwave

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΩΝ – ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ-ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ – TRIGGER POINTS

Το extracorporeal shockwave είναι μια σύγχρονη συντηρητική ανώδυνη μορφή θεραπείας που μεταφέρει ακουστικά κύματα ή ακουστική ενέργεια σε παθολογικές περιοχές του σώματος , διεγείροντας τον μηχανισμό επούλωσης του .

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΩO ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ .


Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του πετάλου των στροφέων του ώμου θεωρείται μια χρόνια εκφυλιστική πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο και περιορισμό της κινητικότητας και αποτελεί μια από τις συχνότερες αίτιες του επώδυνου ώμου (Haake M et. al , 2002) .

Σε case study που για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης Ε .Σ . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ χρησιμοποιήθηκε δείγμα τριών ασθενών με ασβεστοποιό τενοντίτιδα του πετάλου των στροφέων με μέσο όρο ηλικίας τα 38,6 χρόνια .

Τα κλινικά συμπτώματα που παρουσίαζαν ήταν οξύς πόνος και σοβαρός περιορισμός της κινητικότητας . Αρχικά είχαν αντιμετωπιστεί από τον ορθοπεδικό τους με αντιφλεγμονώδη αγωγή και τρείς εγχύσεις κορτιζόνης χωρίς όμως αποτέλεσμα .

Ακολουθήθηκε ένα σχήμα , στη συνέχεια , 8 συνεδριών με Shockwave στο κέντρο μας . Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού μετά την δεύτερη συνεδρία ο πόνος είχε μειωθεί σημαντικά καθώς και η κινητικότητα είχε αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό . Όσο για το ασβέστωμα, στον επαναληπτικό ακτινογραφικό έλεγχο που έγινε μετά το πέρας της θεραπείας αποκαλύφθηκε η εξαφάνιση του . Παραθέτουμε τις ακτινογραφίες .

Η εναπόθεση ασβεστίου φαίνεται καθαρά στις ακτινογραφίες αριστερά ενώ αυτές δεξιά έχουν ληφθεί μετά την εφαρμογή της θεραπείας όπου το ασβέστωμα έχει εξαλειφθεί .

Η ακτινογραφία δεξιά είναι η εικόνα που υπήρχε προ της θεραπείας ενώ αυτή αριστερά μετά την εφαρμογή του shockwave.

Μηχανισμός δράσης

Όταν εφαρμόζεται το extracorporeal shockwave πάνω στο ασβέστωμα έχουμε αύξηση της πίεσης σε αυτό με αποτέλεσμα το κατακερματισμό του και τελικά την αποδιοργάνωση του (Loew M. 1999) .

Στις τενοντίτιδες έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των συστημάτων ενδογενούς ελέγχου του πόνου με αποτέλεσμα την δραματική μείωση του . Επίσης προκαλείται αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης , αύξηση της παρουσίας των κυτοκινών καθώς και αύξηση της αγγειογένεσης με συνέπεια την ταχεία διαδικασία της επούλωσης της ανατομικής περιοχής που φλεγμαίνει (Loew M, 1999) .

Η χρήση του extracorporeal shockwave στην αντιμετωπιση των trigger points

Οι Travell και Simons έχουν ορίσει το trigger point σαν ένα υπερευαίσθητο σημείο σε ένα σκελετικό μυ που συνοδεύεται από ένα υπερευαίσθητο ψηλαφητό οζίδιο σε μια <σφιχτή> δέσμη μυός (εικ α) . Το trigger point είναι επώδυνο στην πίεση και μπορεί να δώσει χαρακτηριστικό προβαλλόμενο πόνο , κινητική δυσλειτουργία και συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (εικ β) . Τα trigger points μπορούν να μειώσουν την ελαστικότητα των μυών , να μειώσουν την μυϊκή ισχύ και να διαταράξουν την ιδιοδεκτικότητα .

Εικόνα α.

Εικόνα β.

Η χρήση του shockwave με την μετάδοση του ακουστικού κύματος που μεταφέρει στον μυϊκό ιστό έχει την δυνατότητα σα πολύ μικρό χρόνο να αποκαταστήσει την φυσιολογία της περιοχής μειώνοντας έτσι ιδιαίτερα επώδυνα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τους πάσχοντες για μεγάλο χρονικό διάστημα . (εικ γ) .

Εικόνα γ.